Outsource Møtebooking

Vi bygger en solid pipeline

I Adite jobber vi for å bygge en god pipeline, og er opptatt av kvalitet over kvantitet. I 2021 tilbyr vi dette til andre bedrifter også. Adite tilrettelegger for at din bedrift skal få kontakt med riktig beslutningstaker i aktuelle bedrifter og jobber etter deres krav og behov. Adite bistår med å finne målgruppe, kartlegge markedet, frembringe leads og booke kvalitetsrike møter. Det vil si alt som gir et godt grunnlag for det første møtet. Dette gjør at deres bedrift kan fokusere på det som virkelig betyr noe for deres kjernedrift.

Spesialister på møtebooking

Adite tilbyr spesialister på møtebooking, og gir deg tilgang på unik kompetanse som tar tid å bygge opp i egne avdelinger. Med spesialister på din side vil du oppleve at veien til første møte med riktig beslutningstaker er smidigere og ressursbesparende.

Adite leverer også kontinuitet for din bedrift. Det er viktig å være synlig til enhver tid og være til stede når en mulig kunde er moden for kontakt. Gode prosesser og møtebookere passer på å holde mulige kunder varme og holde kontakten med deres markedssegment. Det å benytte Adite over tid gir trygghet, tillit og god dynamikk med mulige kunder og sørger for at hvert møte Adite introduserer vil være i samsvar med deres krav.